Първо отиваме на сайта на Комплийт Динамикс: http://www.completedynamics.com
В секция Downloads или Изтегляния – натискаме Download срещу Android.
Изчакваме да се изтегли напълно, защото е 570MB и може да отнеме 20 минути в зависимост от скоростта на Вашия интернет!!!!

N.B. Добре е да осъществите изтеглянето на програмата, когато имате връзка с wi-fi, защото е възможно да не Ви е достатъчен предплатения трафик и да падне скоростта на теглене.

Намираме къде е изтеглена програмата /обикновено през File Manager в Downloads и натискаме върху нея, после RUN.
После следваме инсталационната процедура – натискаме Next, Next, Install, Finish. Вече е инсталирана.
Това отнема време и се изчаква няколко минути.

Отваряме програмата от иконата на десктопа.
Появява се прозорец Потребител и лиценз:
Попълват се полетата с имената и мейла на кирилица, но НЕ СЕ попълва лицензния код.
ВАЖНО: Имената и мейла, трябва да са същите, попълнени и изписани ТОЧНО КАКТО НА първия компютър, иначе системата няма да Ви разпознае и ще Ви сметне за нов потребител и ще Ви препрати към купуване.

Изпращате попълненото в клетка Фамилно име и 6-цифрения лицензен номер на нашия мейл за издаване на втори или трети лицензен ключ.
Програмата се стартира автоматично от системата и няма нужда да се попълва лицензния ключ. Но ако това не стане, след като получите от нас мейл с новия лицензен ключ, въвеждате го на празните полета под имената и готово.

Запазете си подновената информация за лиценза, въобще целия изпратен мейл с номерата на лицензите.