Реперториум на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - това вече е факт! Единственият хомеопатичен софтуер с преведен на български репреториум е Къмплийт Дайнамикс. От септември 2016 г. програмата е с вградена българска версия на най-пълния реперториум - Complete Repertory. Вече можете да търсите само на български, а също можете да търсите рубрики на български и английски - ЕДНОВРЕМЕННО на двата езика! Сега вече хомеопатията става близка на много по-широк кръг хора с познания по хомеопатия.

бълг реп близо