С едно натискане на бутон Къмплийт Дайнамикс вече Ви дава и анализ по царства и семейства. Анализът е в графичен вид и се вижда много добре как кореспондират семействата на редовете от Менделеевата таблица за Вашите рубрики. Една важна друга релация е, че получавате съвет за съответстващи Шуслерови соли. Това дава нови възможности за холистно лечение и за синергията на методите в хомеопатията.

Analiz sem carstva