Как да търсите симптоми в Материя Медика, вместо в реперториума?

Как да намерите думите на пациента директно в книгите от ММ. Искате да отворите предно Ваше търсене - История на търсенето-само с един бутон. Обяснение с примери на български език.